Ram 4GB DDR3 

Thông tin sản phẩm :

RAM 4GB DDR3 - Hàng tháo máy


Bảo hành 1 tháng

Giá : 600.000 VNĐ
Mr. Lâm: 0932 101 309/ 0918 050 153
anhnguyenlaptop@gmail.com
Chia sẻ :

Chi tiết sản phẩm :
Ram 2GB DDR3
300.000 VNĐ
Copyright 2014 © Anh Nguyễn Computer. All Rights Reserved.Designed & Developed by PTC